Eolophus roseicapilla - Eolophus roseicapilla

Eolophus roseicapilla

Galah

Galah
Rosakakadu

Perth, Western Australia
Galah

Galah
Rosakakadu

Perth, Western Australia
Galah

Galah
Rosakakadu

Perth, Western Australia